tekkonfvest17
22 Mar
22 Mar
Høgskulen på Vestlandet, avd. Kronstad

Teknologikonferansen Vestlandet 2017

Digitalisering - hva betyr det for meg?

PÅMELDING ER NÅ STENGT. TA KONTAKT FOR VENTELISTE ELLER SJEKK AV KAPASITET!

Teknologikonferansen Vestlandet setter relevante faglige tema i regionen på agendaen, og belyser utfordringer og muligheter.

Tema for årets konferanse er digitalisering, industri 4.0, Industrial Internet of Things og robotisering – og hvordan dette kommer til å påvirke industrien. 

Konferansen skal være en relevant møteplass for all industri på Vestlandet i den situasjonen industrien er i.
Målgruppe er ledere fra industri, næringsliv, ingeniører, undervisning/studenter, forskning.

PROGRAM

Dato: 22/03
Kl: 11:00
Registrering av deltakere og enkel servering
Kl: 11:30
Velkommen
Kl: 11:40
Digital Norway – Toppindustrisenteret • Et verktøy for å møte digitaliseringsutfordringen • Industritransformasjon for SMB’er
Linn Cecilie Moholt, CEO, Karsten Moholt AS
Kl: 12:10
Industri 4.0 og Coboter – nye muligheter for små og mellomstore bedrifter
Professor Knut Øvsthus, Høgskulen på Vestlandet
Kl: 12:40
PAUSE
Kl: 13:00
Toro – erfaringer og tanker om digitalisering. Innovasjon i praksis
Ståle Faugstad, Toro
Kl: 13:30
Grønn konkurransekraft
Nils Aadland, NCE Maritime Clean Tech
Kl: 14:00
PAUSE
Kl: 14:10 - 19:30
AVGANG KRONSTAD FOR BEDRIFTSBESØK TIL OSTERØY
TEMA: CNC OG ROBOTIKK. Vi besøker to bedrifter: Mjøs Metallvarefabrikk AS og Lonevåg Beslagfabrikk AS. Avreise med buss fra Kronstad kl 14:10. Tilbake i Bergen senest kl 19:30. Det settes opp buss for felles transport. Vennligst bestill plass på bussen ved påmelding.
Kl: 14:15 - 15:15
I bussen på vei til Osterøy-bedriftene vil industrikonsulenten på Osterøy, Lars Mjøs, orientere om prosjektet "Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland", si litt om klyngetenkning og orientere om Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule. Han orienterer også om andre Osterøy-bedrifter som bruker roboter. Daglig leder i Mjøs Metallvarefabrikk AS, Bjørn Øvsthus, vil fortelle om egne erfaringer innen CNC, automatisering og roboter, og om at vi i Norge ikke nå er blitt konkurransedyktige i forhold til resten av verden; vi har vært det lenge. Han orienterer også om Vestlandsønsker om samarbeid med Raufoss- og Kongsbergmiljøene om en Katapult-søknad.
Kl: 15:15 - 16:45
Besøk hos Mjøs Metallvarefabrikk AS
Tema for omvisningen: "Automatisering av CNC-maskinering ved hjelp av roboter"
Kl: 16:45 - 17:00
Transport til Lonevåg Beslagfabrikk AS
Kl: 17:00 - 18:30
Besøk hos Lonevåg Beslagfabrikk AS
Tema for omvisningen: "Automatisering av både stor- og småserieproduksjon ved hjelp av roboter."
Kl: 18:30 - 19:30
Avreise fra Lonevåg Beslagfabrikk. Ankomst Kronstad ca kl 19:30

Praktisk informasjon:

TID OG STED: 22. MARS 2017, Høgskulen på Vestlandet, avdeling Kronstad

DELTAKERAVGIFT:

  • Deltaker kr. 500,-
  • Deltaker med utstilling kr 2.000,-
  • Gratis deltakelse for studenter, eks. lunsj. 
  • 100 kr for busstransport til bedriftsbesøk kommer i tillegg for alle deltakere, også studenter.

ALLE må melde seg på, også studenter!

PÅMELDINGSFRIST: Senest 20. mars 2017.

MEDLEMSKAP: Medlemskap i NFA koster kr. 4.000,- pr. kalenderår for bedrift, kr. 2.000,- for undervisnings-/forskningssteder, kr. 400,- for personlig medlem og gratis for studenter.

Arrangementet er et samarbeid mellom:

NFA
Høgskulen på Vestlandet
Christian Michelsen Research
Controlteam

Arrangementet finner sted på Høgskulen på Vestlandet Kronstad:

høgskulen på vestlandet kronstad

NFAs hovedsponsorer 2017:

ABB
Hatteland
Data Respons