SILdel1
7 Nov
8 Nov
Stavanger
Radisson Blu Royal Hotel

SIL GL del 1 (11/17)

Retningslinjer for bruk av sikkerhetsstandarden

Dette kurset er for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer i olje/gass industrien og i landbasert industri. Kurset er rettet mot sikkerhetsstandardene IEC 61508 og IEC 61511og dekker teknisk sikkerhet generelt.

Retningslinjen “Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry” som er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av disse standardene, vil bli brukt i undervisningen. I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Kursserien til NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle som arbeider med sikkerhetskritiske systemer.

På kurset vil det bli utstrakt bruk av gruppearbeid hvor en får prøve seg på relevante praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og å bestemme hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen. For å få muligheter til individuell oppfølging fra foreleserne, begrenses antall deltakere til 25.

Målgruppen er ansatte hos leverandører, brukere, oljeselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering og konsulenter.

Deltakerne må ha med kalkulator!

PROGRAM

Dato: 07/11
Kl: 10:00 - 10:15
Velkommen/Praktisk informasjon
Kl: 10:15 - 12:00
Introduksjon til teknisk sikkerhet
Kl: 12:00 - 12:45
LUNSJ
Kl: 12:45 - 13:15
IEC 61508
Kl: 13:15 - 13:45
Kort gjennomgang retningslinjer
Kl: 13:45 - 14:00
KAFFE
Kl: 14:00 - 17:45
Gruppearbeid
(pauser innimellom)
Kl: 17:45 - 18:00
Oppsummering av dagen
Kl: 19:00
MIDDAG
Dato: 08/11
Kl: 09:00 - 11:00
IEC 61508 / OLF070, arbeidsmetodikk og verifikasjon
Kl: 11:00 - 12:00
Beregninger og krav til redudans
Kl: 12:00 - 12:45
LUNSJ
Kl: 12:45 - 15:00
Gruppearbeid
Kl: 15:00 - 15:30
Oppsummering / Evaluering

TAKK TIL VÅRE SPONSORER

ABB
Data Respons Norge AS
Hatteland

PRAKTISK INFORMASJON

Tid og sted: 7. – 8 november 2017, Radisson Blu Royal Hotel, Løkkeveien 26, Stavanger

Deltakeravgift:

  • Kr. 7.900,- (medlem i NFA)
  • Kr. 8.900,- (ikke medlem NFA)

Hotell: Bestilles av den enkelte. Vi anbefaler Radisson BLU Royal Hotell. Ring 0 25 25 for booking.

Transport fra flyplass: Vi kan anbefale flybussen som har avgang hvert 20 minutt og stopper rett utenfor hotellet.

 

Middag: NFA arrangerer en middag for deltakerne den første kvelden. Pris for deltakelse på middag er kr. 850,-. Vi frister med 3 retter og håper at deltakerne ønsker å benytte anledningen til sosialt samvær.

Avbestillingsrutiner: Avbestilling senere enn tre uker før kursstart belastes med kr 2.000- i gebyr. Avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes med FULL AVGIFT.

Diverse: NFA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, hotellstreik, avlysning etc.