Forside WEB
23 Jan
25 Jan
STAVANGER
Radisson Blu Atlantic Hotel

SIL GL del 2 (05/2018)

Kurstider: Dag 1: 09:30-17:00 (middag 19:00) Dag 2: 09:00-17:00 Dag 3: 09:00-15:30

Bakgrunnen for dette kurset er at Norsk Olje og Gass publiserer retningslinjen for anvendelse av IEC 61508/11 på norsk
kontinentalsokkel (http://www.itk.ntnu.no/sil). Denne  retningslinjen er referert til i Petroleumstilsynets regelverk, som en akseptabel måte å oppfylle kravene i regelverket på.

I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del I er et innledningskurs med varighet på 2 dager.

Dette kurset er Del II, og er et fordypningskurs på 3 dager med kursbevis. NTNU utsteder vitnemål på tre studiepoeng for de som har gjennomført begge kursene og bestått eksamen. For å få muligheter til individuell oppfølging fra foreleserne, begrenses antall deltagere til 25. Det forutsettes at en har  gjennomgått Del I eller har tilsvarende kompetanse for å ha nytte av Del II. Det kreves noen timer forberedelse og repetisjon av Del I før kurset.

Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/ spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. En vil dekke teknisk sikkerhet generelt og  gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen.

Gjennom gruppearbeid vil en få prøve seg på relevante  praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen avhengig av nivået.

Målgruppe er ansatte hos systemleverandører, brukere, oljeselskaper, myndigheter, engineering og konsulenter.

Deltakere må ta med kalkulator og perm fra første kurset (del 1) !

PROGRAM: (“10 minutters pause ca. hver time”)

Dato: 23/01
Kl: 09:30 - 10:00
Registrering / Kaffe
Kl: 10:00 - 10:05
Velkommen
Kl: 10:05 - 10:35
SIL i regelverket
Kl: 10:35 - 11:15
Repetisjon fra Del 1
Kl: 11:15 - 12:00
Identifikasjon og håndtering av avvik
Krav til funksjoner som ikke er omhandlet.
Kl: 12:00 - 12:45
LUNSJ
Kl: 12:45 - 13:15
Drift, vedlikehold og modifikasjoner
Kl: 13:15 - 13:45
Feildata for ventiler
Kl: 13:45 - 14:30
Kontinuerlig eller ofte behov -ISO 13849, IEC 62061
Kl: 14:30 - 17:00
Gruppearbeid
Kl: 17:00
Slutt for dagen
Kl: 19:00
Felles middag for de som ønsker
Påmelding påkrevd!
Dato: 24/01
Kl: 09:00 - 10:00
Applikasjonsprogramvare
Kl: 10:00 - 12:00
Gruppearbeid
Kl: 12:00 - 12:45
LUNSJ
Kl: 12:45 - 13:45
Levetidsbetraktninger
Kl: 13:45 - 14:30
Krav til komponentleverandører
Kl: 14:30 - 17:00
Gruppearbeid
Bruk av retningslinjer, diskusjon og svarantydninger
Kl: 17:00
Slutt for dagen
Dato: 25/01
Kl: 09:00 - 10:30
Kravspesifikasjoner
Safety Requirement Specification
Kl: 10:30 - 11:45
Oppsummering / Gruppearbeid
Kl: 11:45 - 12:00
Evaluering
Kl: 12:00 - 13:00
LUNSJ
Kl: 13:00 - 15:30
EKSAMEN
Kl: 15:30
Kurs ferdig!
Tor-Onshus_300x300_acf_cropped

Tor Onshus

Tor Onshus er foreleser all tre dagene og han var leder for den gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge. I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen.

NFA hovedsponsor 2018:

cdp
abb
Hatteland
Data Respons
Prediktor

PRAKTISK INFORMASJON:

TID OG STED:
23. – 25. januar 2018
Radisson Blu Atlantic Hotel, STAVANGER

PÅMELDINGSFRIST:
Avbestilling senere enn 3 uker før kursstart belastes med kr 2.500,- . Avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes full avgift.

DELTAKERAVGIFT:
Kr. 14.500,- (medlem i NFA)
Kr. 16.500,- (ikke medlemmer)
Avgiften inkluderer kursmateriell, bevertning i pausene samt drikke til måltidene og middag første kursdag.

HOTELL: Bestilles av den enkelte. Hotellrom betales før avreise. For bestilling på Radisson Blu Atlantic Hotel: Ring 0 25 25

TRANSPORT TIL/FRA FLYPLASS:Den nærmeste flyplassen heter Sola, og vi kan anbefale flybussen som har avgang hvert 20 minutt. 

PÅMELDING TIL:          

www.nfaplassen.no/arrangementer

Scandic Stavanger Airport, Sola, Norge