Robot2FORELOPIGEVENTBILDE
6 Mar
7 Mar
STED KOMMER
Hotellnavn kommer

Næringsmiddelkonferansen 2018

Automatisering i næringsmiddelindustrien:

Det arbeides aktivt for å bedre lønnsomheten og høyne kvaliteten på produkter og tjenester ved bruk av automatisering i næringsmiddelindustrien. Ved bruk av automatiserte løsninger i produksjonen reduseres mulighetene for feil, man oppnår en mer effektiv produksjon, bedrer matvaresikkerheten og det gir også muligheter for en langt bedre dokumentasjon. En satsing på automatisering krever at man har riktig kompetanse, gode vedlikeholdsrutiner og legger til rette for nye arbeidsformer i organisasjonen. Dette vil være avgjørende for å få maksimalt igjen for investeringene.

Det er planlagt å besøke Hoff Potetindustrier på Gjøvik.

 

 

VI LEGGER UT MULIGHET FOR PÅMELDING STRAKS PROGRAMMET ER KLART!

 

PROGRAM:

Dato: 06/03
Kl: 09:00 - 17:30
Fullstendig program kommer!
Dato: 07/03
Kl: 08:30 - 15:00
Fullstendig program kommer!

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:

CDP
ABB
Prediktor
Data Respons
Hatteland
KUKA

PRAKTISK INFORMASJON:

Mer informasjon kommer!

Her finner du hotell: