shutterstock_626804219
6 Mar
7 Mar
SANDEFJORD
Scandic Park Hotel

Sikkerhetsstandarder IEC 61508/61511

Den internasjonale standarden for funksjonell sikkerhet, IEC 61508, er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner.

Vi har ved tidligere anledninger behandlet de ulike fasene i standarden som de siste årene er implementert både på landbaserte og offshore-installasjoner. Vi ønsker at konferansen skal være en møteplass der fagfolk fra ulike disipliner kan diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer.

I årets program vil følgende tema bli dekket:

 • Applikasjonsprogrammering
 • Sikkerhetsstyring
 • Elektriske aktuatorer
 • Informasjonssikkerhet
 • Barrierestyring
 • Oppfølging av LOPA analyse
 • Trådløse gassdetektorer

Under konferansen er det mulighet for å ha stand med informasjon og produkter som er relevant for tema.

Konferansen henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift, vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

 

PROGRAM:

Dato: 06/03
Kl: 09:30 - 10:00
Registrering / Kaffe
Kl: 10:00 - 10:40
Innledningsforedrag
Tor Onshus, NTNU
Kl: 10:50 - 11:30
Design
Tor Onshus, NTNU
Kl: 11:40 - 12:20
Applikasjonsprogrammering, oppfølgning av krav
DNV GL
Kl: 12:20 - 13:00
Management of Change (MOC) for SIL funksjoner på Edvard Grieg
Jon Slang, Lundin
Kl: 13:00 - 14:00
LUNSJ
Kl: 14:00 - 14:40
Teknologikvalifisering (TQ 4.0)
Kenneth Kvinnesland, DNV GL
Kl: 14:40 - 15:20
Elektriske aktuatorer i sikkerhets systemer – det fungerer
Jonny Kvarsnes-Randen, Ellingsen Instruments
Kl: 15:40 - 16:20
Informasjonssikkerhet for SIS
Widar Th. Syverinsen, Siemens AS
Kl: 16:20 - 17:00
Nytt testregime for sikkerhetskritiske ventiler
Geir Hoff, Gassco
Kl: 17:00
Spørsmål / Slutt for dagen
Kl: 19:00
Middag på hotellet
Dato: 07/03
Kl: 08:30 - 09:10
SIL i drift
Leif Terje Espevik, Aker BP
Kl: 09:10 - 09:50
Barrierestyring
Anne Wahlstrøm, DNV GL / Aker Solutions
Kl: 10:10 - 10:50
Krav til sikkerhets kritiske ventiler
Guri Fjellanger, Statoil ASA
Kl: 10:50 - 11:30
Hvilke forutsetninger gjøres i LOPA-analyser?
Ragnar Aarø, Safetec AS
Kl: 11:30 - 12:30
LUNSJ
Kl: 12:30 - 13:10
Overtrykksbeskyttelse av innløpsseparator
Trygve Leinum, Lloyd's Register
Kl: 13:10 - 13:50
En ny generasjon industrielle batterisystem – sikkerhet og sertifisering
Eirik Boersheim, Siemens AS
Kl: 14:00 - 14:40
Installasjon av trådløse gassdetektorer på Kalundborg
Niels Herløv, Siemens AS
Kl: 14:40 - 15:00
Spørsmål/oppsummering/avslutning

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:

CDP
Hatteland
ABB
Data Respons
Prediktor

PRAKTISK INFORMASJON:

Tid og sted: 6. – 7. mars 2018, Scandic Park Hotel, Sandefjord

Påmelding: Benytt egen link på eventsiden.

Avbestilling:  Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet  belastes med et gebyr på kr. 2 000,-.  Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet  belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Deltakeravgift:

 • Medlem kr. 7 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 000,-
 • Undervisn.personell, medl. kr. 4 500,-
 • Undervisn.personell, ikke medl. kr. 5 500,-

Avgiften inkluderer 2 dagpakker inkl lunsj og bevertning i pauser. 

Utstilling, inkl. 1 deltaker: 

Medlem kr. 10 000,-
Ikke medlem kr. 13 000,-

Programkomite:
Guri Fjellanger, Statoil
Bjørnar Langelo, Aker Solutions AS
Tor Onshus, NTNU
Widar Th. Syverinsen, Siemens AS
Fubin Qian, DNV GL
Elisabeth Alvestad, NFEA

Hotell: Alle må booke overnatting etter behov. Vi har valgt å bruke konferansehotellet: Scandic Park Hotel, Sandefjord.

Middag: Vi arrangerer en fellesmiddag på hotellet om kvelden tirsdag 6. mars. De som ønsker å delta på middagen bes krysse av i påmeldingsskjemaet. 3-retters middag inkl drikke kr 700,- som faktureres i tillegg til deltakeravgiften.

Foredrag: 
Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

Her finner du Scandic Park Hotel:

Scandic Park Hotel, Sandefjord

Scandic Park Hotel, Sandefjord

Scandic Park Hotel, Sandefjord