3 - Subsea
7 Jun
8 Jun
HITRA
Hjorten Hotell

Automatisering i havbruksindustrien 2017

Eget opplegg for alle deltakere med besøk på settefiskanlegg RAS Belsvik + havbrukslokalitet. Det blir kombinasjon av buss og hurtiggående båter hvor egnet bekledning finnes om bord.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Automatisering (NFA) og Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (Ifea).

Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene i Norge og sørger for store eksportinntekter til landet. I denne næringen finner vi industriarbeidsplasser innenfor fôrproduksjon, smolt- og settefiskprodusenter, drift av merder samt slakterier og foredlingsprosesser. Verdikjeden støttes også av fagmiljøer fra en lang rekke servicebedrifter som bistår i prosjekter og i drift og vedlikehold.  

Havbruksnæringen får også stor oppmerksomhet fra forsknings- og undervisningsinstitusjoner på grunn av sin industrielle betydning og sitt innovasjonsbehov. Behovet for kvalitetskontroll, styring og overvåkning av anlegg i denne næringen er økende. Bedriftene i verdikjeden ønsker å være verdensledende på produktivitet for å opprettholde konkurransekraft med stadig økende kostnader. Det er derfor nødvendig å anvende de mest effektive løsninger for automatisering av industriprosessene.

Med Automatisering i havbruksindustrien mener vi:
– Systemer og anlegg for måling, kontroll og overvåkning
– Automatiseringsanlegg i industriell produksjon
– Fjernkontroll av anlegg til havs
– Systemer og anlegg for kvalitetskontroll og miljøovervåkning
– Systemer og anlegg for å ivareta sikkerhet for personer og verdier

 

PROGRAM

Dato: 07/06
Kl: 08:10 - 09:50
Avgang fra Trondheim med hurtigbåt 08:10
Ankomst Sandstad, Hitra 09:50
Kl: 10:30 - 11:00
Registrering og kaffe
Kl: 11:00 - 11:15
Åpning av konferansen
Statssekretær Roy Angelvik
Kl: 11:15 - 11:30
Havbrukets betydning for leverandørindustrien
Anne Marit Panengstuen, Siemens
Kl: 11:30 - 12:00
Veikart for havbruk
Karl Almås, SINTEF
Kl: 12:00 - 12:30
Nytt prosessanlegg – hva kan vi og hva tør vi automatisere?
Frode Arntsen, Lerøy Midt
Kl: 12:30 - 13:00
Muligheter med automatisering og digitalisering i næringskjeden
Steffen Waal, ABB
Kl: 13:00 - 14:00
LUNSJ
Kl: 14:00 - 14:30
Leading the blue revolution
Peter Nilsson, Marine Harvest Fish Feed
Kl: 14:30 - 15:00
Teknologisk utvikling og innovasjon for laks og hvitfisk
Gunnar Tjørvi Sigurdsson, Marel
Kl: 15:00 - 15:30
Innledning til paneldebatt: Synergier fra annen industri
Sverre Narvesen, NCE Raufoss & Lars Stenerud, Plasto
Kl: 15:30 - 16:00
Paneldebatt: Hva trenger næringen for å vokse og hva kan leverandørene bidra med?
Debattleder; Frode Gravdal-Olsen, ABB I panelet: -Anne Marit Panengstuen, Siemens -Sverre Narvesen, NCE Raufoss -Lars Stenerud, Plasto -Steffen Waal, ABB -Repr fra produsent
Kl: 16:00
Avgang for bedriftsbesøk
Eget opplegg for alle deltakere med besøk på settefiskanlegg RAS Belsvik + havbrukslokalitet. Det blir kombinasjon av buss og hurtiggående båter hvor egnet bekledning finnes om bord.
Kl: 20:00
Sjømatbuffet ved Ansnes Brygger
Dato: 08/06
Kl: 08:30 - 09:00
Omstilling fra olje og gass til havbruk
Kåre Stokkeland, Depro
Kl: 09:00 - 09:30
EU samarbeid og utdanning rettet mot bransjen
Dag Willmann, Guri Kunna videregående skole
Kl: 09:30 - 10:00
Automatisering i selve oppdrettsleddet; - Hva skjer akkurat nå og hva vil fremtiden kunne by på?
Vermund Vetnes, AKVA group ASA
Kl: 10:00 - 10:20
PAUSE
Kl: 10:20 - 10:50
IRobotisert bløgging av laks
Morten Bondø, SINTEF Ocean
Kl: 10:50 - 11:20
Industri 4.0 mot havbruk
Odd Myklebust, SINTEF
Kl: 11:20 - 11:50
Videreutvikling av undervisningstilbudet innen havbruk
Jonny Kurt Pettersen, Fagskolen Tinuis Olsen
Kl: 11:50 - 12:20
Støtteordninger fra SIVA, med fokus på den nye ordningen, CATAPULT
Kjerstin Spjøtvoll, SIVA
Kl: 12:20 - 12:30
Oppsummering/Avslutning
Kl: 12:30 - 13:15
LUNSJ
Kl: 13:15
Bussavgang fra hotellet
Kl: 13:50
Hurtigbåt til Trondheim
Ankomst Piren, 15:35

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:

Data Respons
ABB
Hatteland
Siemens
Goodtech

PRAKTISK INFORMASJON

Tid og sted:  7. – 8. juni 2017, Hjorten Hotell, Hitra 

Påmeldingsfrist:  17. mai 2017

Avbestilling etter påmeldingsfristens utløp, belastes med et gebyr på Kr. 700,-. Avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, belastes med full avgift.

Deltakeravgift:
kr 7 950,- (Ifea/NFA-medlemmer)
kr 8 450,- (ikke-medlemmer)

Avgiften inkluderer to lunsjer og kaffe/te i pauser. Evt øvrig opphold ekskl. Prisene er eks mva.

Presentasjonene distribueres elektronisk i etterkant av konferansen.

Administrasjon:
Ifea v/Elisabeth Alvestad
Postb. 7078 Maj., 0306 OSLO Tlf. 23 19 68 93 – e-post: kurs@ifea.no

Hotell:  Besørges av den enkelte deltaker. Ifea har reservert noen rom ved Hjorten Hotell, Hitra. Pris 995 ,- for enkeltrom inkl. frokost.
e-post: therese@hjortenhotell.no telefon +47 41 93 58 50 Web: http://www.hjortenhotell.no/

Felles middag på Ansnes Brygger:  Skalldyrsbuffet inkl. tre enheter drikke kr 850,-. Egen avkrysning ved påmelding. 

Utstilling:  Det vil i tilknytning til konferansen tilbys mulighet til å ha stand og vise utstyr relatert til konferansen tema.
Pris kr 10 000,- eks mva. Avgiften inkluderer deltakelse på konferansen.  

Konferansekomité:
Odd Myklebust, SINTEF
Lars Andersen, ABB
Torill Østingsen, Siemens
Frode Arntsen, Lerøy Midt AS
Karin Sundsvik, NFA
Stein Alterin, Ifea
Elisabeth Alvestad, Ifea

Hjorten Hotell

Hjorten Hotell hitra, Skolegata, Hitra, Norge

Hjorten Hotell, Hitra